Pierwszy kontakt z pacjentem, to ustalenie procesu pielęgnowania i potrzeb podopiecznego. Na tej podstawie można dobrać odpowiednią formę opieki. Ceny za usługi ustalamy indywidualnie z zainteresowanymi.

JESTEŚMY Z WAMI

OPIEKA PIELĘGNIARSKA ZAMOŚĆ

Pierwszy kontakt z pacjentem, to ustalenie procesu pielęgnowania
i potrzeb podopiecznego. Na tej podstawie można dobrać odpowiednią formę opieki. Ceny za usługi ustalamy indywidualnie z zainteresowanymi.

PROPONUJEMY:
 
OPIEKA DOMOWA ZAMOŚĆ
ZAKRES OPIEKI:
 zakupy
 przygotowanie posiłków
 drobne prace domowe
 umawianie wizyt lekarskich
 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 pomoc przy czynnościach higienicznych
 inne czynności ustalone z podopiecznym
 
OPIEKA SPECJALISTYCZNA
Opieka pielęgniarska Zamość sprawowana przez opiekunów ze wsparciem personelu pielęgniarskiego. Specjalistyczna opieka zespołu, mająca na celu opiekę nad pacjentem z zaawansowanym schorzeniem
 ZAKRES OPIEKI:
 podawanie leków zleconych przez lekarza
 pielęgnacja przeciwodleżynowa
 kompleksowa pielęgnacja podopiecznego, utrzymanie higieny ciała
 podawanie posiłków, karmienie
 zmiana worka stomijnego
 zmiana worka na mocz, pielęgnacja cewnika
 pomiary podstawowych parametrów życiowych
 inne niezbędne czynności, których wymaga podopieczny

OPIEKA PIELĘGNIARSKA I LECZNICZA
Opieka sprawowana przez pielęgniarki. Najczęściej opieka godzinowa, lub w razie potrzeby wsparcia opiekuna medycznego. 
ZAKRES OPIEKI:
 edukacja rodziny podopiecznego nt. sprawowania opieki nad osobą bliską
 podawanie leków zleconych przez lekarza, iniekcje dożylne, domięśniowe, podskórne
 leczenie ran i odleżyn
 wymiana cewnika moczowego
 pomiary parametrów życiowych
 pobieranie materiału do badań
 inne czynności specjalistyczne których wymaga podopieczny

POMOC DOMOWA
Pomoc w w gospodarstwie domowym osobom starszym
ZAKRES CZYNNOŚCI:
 zakupy, realizacja recept
 załatwianie spraw urzędowych
 spacery
 pomoc w realizacji zainteresowań
 pomoc w opiece nad zwierzętami domowymi 
 inne czynności ustalone z podopiecznym

Oferujemy  usługi godzinowe dzienne, ale również opiekę całonocną, dobową, oraz doraźną. 
Oferujemy opiekę wytchnieniową, w czasie urlopów, wyjazdów czy innych sytuacji, kiedy nie możecie zająć się bliskimi.

Oferujemy opiekę rehabilitanta i masażysty.

Wiemy jak ważna jest aktywizacja naszych podopiecznych, dlatego ćwiczenia 
dobrane są do wieku, stanu i schorzenia podopiecznego